Kako postupati nakon hirurških intervencija

Kako postupati nakon hirurških intervencija

Bolovi

U prvih 8 sati nakon intervencije postoperativni bolovi su najjači. Umeren bol može trajati od 3-5 dana. Po potrebi koristiti analgetike kao što su Ibuprofen, Kafetin ili Nimulid prema datom uputstvu. Nemojte uzimati preparate na bazi acetil salicilne kiseline/Andol, Aspirin/ zato što pojačavaju krvarenje. Ako iz nekog razloga treba da koristite ove medikamente pre intervencije konsultovati svog stomatologa.

Krvarenje

U postoperativnom periodu često se javlja sukrvica. Ona može izgledati dosta dramatično ali najčešće ne predstavlja ozbiljan problem. Ukoliko dođe do aktivnog krvarenja iz rane uzeti sterilnu gazu, zagristi je.

U svakom slučaju obratite se stomatologu.

Smanjenje postoperativnog otoka

Smanjenje postoperativnog otoka U prvih 2 sata nakon intervencije ranu hladiti oblogom i to u intervalima 15 min/15 min pauza. Otok je često najizraženiji trećeg dana. Ako se javi i znatno kasnije, kontaktirajte stomatologa.  

Higijena

Treba biti redovna. U čistim ustima rana mnogo brže zarasta.

Scroll to Top
🔍