All on 6

All on 6

Šest implanata - spoj estetike i funkcionalnosti

All on 6 je pristup koji često koristimo u našoj ordinaciji. Praktičan je jer nam daje široku paletu protetskih rešenja. To znači da pacijent finalno može dobiti fiksirane zube na 6 implanata sa mehanizmom zavrtanja.

All on 6
Play Video

Kad bi preveli izraz All on 6, to bi značilo „sve na 6“. Most od 12 zuba fiksira se na 6 zubnih implanata.

All on 6 – podrazumeva ugradnju 6 implanata u bezuboj vilici. Nakon intervencije, u roku od nekoliko sati, pacijent dobija privremene fiksirane zube bez nepca. Zubi se na implante fiksiraju sistemom šrafa.

Proces ugradnje implanta
 • All on 6 -sa brzim opterećenjem implanata (All on 6 -immediate loading)
 • All on 6-sa odloženim opterećenjem implanata (All on 6 -convencional loading)

Da li ćemo pristupiti jednoj ili drugoj metodi, zavisi od više faktora.

Posle ugradnje implanta
Pre ugradnje implanata
Posle ugradnje implanata
Pre ugradnje implanta

Faze rada su sledeće

 • postavka 6 implanata u bezuboj vilici ili odmah nakon vađenja zuba
 • brza izrada privremenih zuba (u roku od 2-3 dana) koji se za implante fiksiraju sistemom šrafa (gornji zubi su bez nepca)
 • nakon 3-4 meseca izrada definitivnih, trajnih zuba koji se takođe fiksiraju za implante sistemom šrafa
 • trajni zubi- most na implantima se ne može skinuti od strane pacijenta, već isključivo od strane terapeuta- doktora

Dakle, dok se ne napravi trajni rad, pacijent nosi privremene fiksirane zube bez nepca, što znači nema proteze.

Definitivni protetski rad je hibridni most, rad koji često nadomesti i desni koje su se povukle usled gubitka kosti. Hibridni most se fiksira sistemom šrafa.

All on 6 je metod sa brzim opterećenjem implanata (immediate loading). Kompleksan je rad. Često podrazumeva nadomeštanje veštačkih desni u okviru mosta koji su se povukli usled gubitka kosti. All on 6 zahteva više protetskih elemenata kao i veliku stručnost celokupnog tima.

All on 6 je pristup koji često koristimo u ordinaciji Dr Cvijetinović. Praktičan je jer nam daje široku paletu protetskih rešenja. To znači da pacijent finalno može dobiti fiksirane zube na 6 implanata sa mehanizmom šrafa od različitih vrsta materijala. Posebno je koristan kod pacijenata kada pored zuba moramo da rekonstruišemo i izgubljeni greben (desni).

U bezuboj vilici ili nakon vađenja zuba u jednoj seansi ugrađujemo 6 implanata koji se najčešće mogu odmah opteretiti. Primarni cilj je da pacijent dobije fiksirane privremene zube najkasnije za 2-3 dana.

U slučaju da je kost izuzetno mekana, tako da ne postoje mogućnosti za opisanu terapiju, radi se opcija odloženog opterećenja (convencional loading). To podrazumeva izradu privremenog mobilnog rada odmah nakon intervencije ugradnje implanata. Tačnije privremena zubna proteza se nosi oko 3 meseca dok se implanti ne integrišu.

Privremen rad bilo da je fiksan ili mobilan ima svoje dobre osobine. Njim uočavamo higijenske navike pacijenta kao i eventualno prisustvo parafunkcija (neželjenih pokreta donje vilice). To su nam krucijalne informacije za dalje tokove rada. Takođe pacijent ima vremena da se odluči o finalnom izboru boje i oblika zuba.

Period integracije implanata traje oko tri meseca u zavisnosti od stanja kosti u vilici, vrste implanata kao i od stanja oralne higijene.

U vremenskom intervalu integracije implanata, rane potpuno zarastaju što nam daje maksimalan prostor za estetiku.

Definitivne zube planiramo nakon završetka perioda integracije implanata. Izbor materijala za tu namenu je veliki. Od keramičkih, metalo-keramičkih mostova do Bio Hpp-a i radova na titanijumu.

Kada definitivne zube u ovom slučaju hibridni most fiksiramo šrafom za integrisane implante, pacijent isti ne može samoinicijativno skinuti. Može ga ukloniti i po potrebi očistiti samo terapeut- doktor u cilju kontrole i stimulacije održavanja oralne higijene.

Redovne kontrole je potrebno izvršiti na 6 meseci radi praćenja stanja higijene oko implanata ili rešavanja potencijalnih problema a sve u cilju dugotrajnosti protetskog rada.

ALL ON 6 - CENA

U promotivom periodu cena iznosi 5.500 €

To podrazumeva:

 • postavku 6 implanata sistema Neodent by Straumann– implantni sistem koji se pokazao kao veoma pouzdan, iza čijeg razvoja stoji kompanija Straumann
 • izradu privremenog rada koji se fiksira na implante mehanizmom šrafa
 • kompletnu postavku protetskih elemenata i izradu privremenih i definitivnih zuba
 • izradu definitivnog metalo-keramičkog hibridnog mosta od 12 članova koji se fiksira sistemom šrafa

KONVENCIONALNA METODA ugradnje 6 zubnih implanata podrazumeva:

 • ugradnju 6 implanta u bezuboj vilici ili odmah nakon vađenja zuba
 • izradu privremene proteze koja se nosi oko 3 meseca dok se implanti ne integrišu
 • izradu definitivnog mosta od oko 12 zuba koji se najčešće cementiraju
 • opciono prema indikaciji ili želji pacijenta, može se uraditi i hibridni most, rad koji se sistemom šrafa fiksira za implante

Ovakve radove često radimo u ordinaciji Dr Cvijetinović. To je možda i najzastupljenija implantološka metoda rada u svetu.

Velike prednosti ovog koncepta su predvidivost kao i velika paleta različitih protetskih rešenja.

Ovakve radove često radimo u ordinaciji Dr Cvijetinović. To je možda i najzastupljenija implantološka metoda rada u svetu.

Velike prednosti ovog koncepta su predvidivost kao i velika paleta različitih protetskih rešenja.

Šta to zapravo znači?

U ranoj fazi možemo videti da li je došlo do odsustva integracije implanata. Tada se taj problem najlakše rešava, veoma brzo nakon toga implant se najčešće može zameniti novim.

Na 6 integrisanih implanata možete da birate vrstu definitivnog protetskog rada kao što su bezmetalna keramika, metalo keramika, hibridni mostovi, radovi na titanijumu. Tu čak mogu ući u obzir i teleskop krune o čemu će biti reči kasnije.

Kod konvencionalne metode u odnosu na All on 6

 • kao privremeni rad nakon ugradnje 6 implanata koristi se isključivo proteza
 • ovde se definitivni protetski rad najčešće ne šrafi već cementira
 • definitivna zubna nadoknada ima manje protetskih elemenata
 • protetski rad koji se cementira je jednostavniji za izradu

Za koju metodu se opredeliti?

Izbor zavisi od mnogo faktora:

Indikacije, zdravstvenog stanja pacijenata, stanja kosti, loših navika, oralne higijene, linije osmeha, Vaših želja kao i od ESTETIKE. Jako bitan parametar je stanje međuviličnih odnosa. Konačan cilj su lepi i funkcionalni zubi. Estetika i funkcija determinišu koncept u implantologiji kojem ćemo pristupiti.

Ordinaciju Dr Cvijetinović čine porodični tim doktora specijalista iz oblasti zubne protetike, oralne hirurgije i implantologije kao i tim stručnih saradnika iz različitih oblasti stomatologije. Na pravom ste mestu.

KONVENCIONALNA METODA - ugradnja 6 implanata sa izradom definitivnih zuba
CENA

U promotivnom periodu cena je 4.230 €

To podrazumeva:

 • ugradnju 6 implanata sistema Neodent by Straumann- implantni sistem koji se pokazao kao veoma pouzdan, iza čijeg razvoja stoji kompanija Straumann
 • postavku 6 titanijumskih abatmenata
 • izradu metalo keramičkog mosta od 12 članova

Vrste protetskih radova

Totalna proteza

Ko su kandidati Svi koji žele nove zube ali su svesni limita ovog rada
Vilice u kojima se radi Gornja i donja
Mobilnost rada Fiksna
Stabilnost Gornja relativno stabilna, donja vrlo problematična
Udobnost U gornjoj vilici pokriveno nepce, uticaj na čulo ukusa, donja vilica često pravi žuljeve
Mogućnost održavanja oralne higijene Proteza se mora izvaditi, oprati i vratiti. Preporuka da se noću ne nosi.
Broj implantata po vilici 0
Vreme izrade 13-14 dana
Scroll to Top
🔍

  Zakazivanje termina

  Popunite sva polja i pošaljite upit. Kontaktiraćemo Vas putem telefona ili email-a kako bismo Vam potvrdili termin pregleda.