Stres u trudnoći i zdravlje zuba deteta

Stres u trudnoći i zdravlje zuba deteta

Nedavno je prvi put u jednom istraživanju dokazana povezanost između hroničnog stresa u trudnoći i nastanka karijesa kod potomstva. Nalazi su objavljeni u Američkom časopisu za javno zdravlje (American Journal of Public Health), a tim istraživača predvodio je dr Vael Saba (Dr Wael Sabbah) sa Stomatološkog instituta čuvenog londonskog Kings koledža.

Dobro je poznato da stres majke u trudnoći negativno utiče na dete – brojne posledice po zdravlje su dugo ispitivane i više puta potvrđene, od niske težine na rođenju, do povećanog rizika od astme i alergija. Studija koja se bavila uticajem stresa na zdravlje zuba, međutim, jedina je te vrste i nalazi su veoma značajni.
Na uzorku je radio deo tima sa Univerziteta Vašington u Sijetlu. Tom prilikom prikupljeni su i analizirani podaci određenog broja dece tačnije njih 716 uzrasta od 2-6 godina i njihovih majki, čija je starost bila minimum 30 godina.

Najpre su, tokom trudnoće, ispitivani biološki pokazatelji hroničnog stresa budućih majki, takozvani AL markeri (markers of allostatic load) – merenjem nivoa HDL holesterola, triglicerida, glukoze i C-reaktivnog proteina u krvi, krvnog pritiska i obima struka.

Zatim je nekoliko godina kasnije na istom uzorku beleženo prisustvo karijesa kod dece. Uzimani su i podaci o majčinom socioekonomskom statusu, broju poseta deteta stomatologu, o dojenju, redovnosti doručka kao i mnogi drugi parametri koji ukazuju na kvalitet nege.

Rezultati istraživanja pokazali su da deca majki kod kojih je u trudnoći pronađeno dva ili više AL markera hroničnog stresa imaju značajno veću verovatnoću za nastanak karijesa nego deca majki koje nisu imale AL markere.
Interesantni su i drugi nalazi. Deca koja nisu dojena češće su imala karijes. Učestalost dojenja bila je manja kod majki sa nižim prihodima. U poređenju onih sa višim prihodima, majke sa nižim prihodima su deci neredovnije davale doručak i značajno su ih ređe vodile na pregled kod stomatologa.

Hroničan stres u trudnoći imati u vidu

Zubni karijes je vodeća hronična bolest kod dece u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema podacima Nacionalnog instituta za stomatološka i kraniofacijalna istraživanja, 42% dece uzrasta od 2 do 11 godina ima zubni karijes na mlečnim zubima, a 21% dece uzrasta od 6 do 11 godina – na stalnim zubima.

Loša oralna higijena i neumereno konzumiranje hrane i pića sa visokim sadržajem šećera najčešći su uzroci zubnog karijesa kod dece. Dr Saba dodaje i druge. “Hroničan stres majke u trudnoći treba da uzmemo u razmatranje kao dodatni faktor rizika, koji može da utiče na zdravlje zuba, zajedno sa načinom života majke, socijalnim i psihološkim okruženjem”, kaže on.

Jedan od autora studije, Erin Masterson iz Škole za javno zdravlje i stomatologiju na Univerzitetu Vašington, ističe: “Ovo istraživanje je jedinstveno po tome što naglašava značaj razmatranja uticaja socioekonomskog statusa i prvi put pokreće pitanje stresa u trudnoći. Potrebno je da majke usvoje dodatne zdrave obrasce ponašanja, kako bi smanjile verovatnoću nastanka karijesa kod dece, uz redovno pranje zuba, održavanje navika zdrave ishrane i odlazak na preventivne preglede kod stomatologa.”

Scroll to Top
🔍