Saveti nakon izrade fiksnog mosta

Saveti nakon izrade fiksnog mosta

Fiksne protetske radove potrebno je redovno održavati. Šta to konkretno znači?

Interdentalni prostor je mesto gde najviše dolazi do nagomilavanja bakterija zbog otežanog  čišćenja. Pored redovne higijene savetujemo upotrebu interdentalnih četkica, rastvora za ispiranje usta kao i redovne kontrole kod stomatologa.

Scroll to Top
🔍