Saveti nakon vađenja zuba

Ranu ne treba ispirati nikakvim rastvorima niti vodom. Po potrebi uzeti neki od analgetika/kafetin, brufen, nimulid. Nemojte uzimati preparate na bazi acetil salicilne kiseline/andol, aspirin/ zato što pojačavaju krvarenje. Ako iz nekog razloga treba da koristite ove medikamente pre intervencije konsultovati stomatologa.

Lagana sukrvica je normalna. Po potrebi zagristi sterilnu gazu i menjati je na pola sata. U slučaju bilo kakve sumnje zbog izraženog bola, otoka ili krvarenja konsultujte stomatologa. Dok anestezija deluje izbegavajte hranu. U prvih 48 sata konzumirajte isključivo hladnu hranu i hladne napitke.