Usluge

Oralna hirurgija

Sve hiruške intervencije su apsolutno bezbolne. Njihova svrha je najčešće pretprotetska priprema kao i očuvanje postojećih zuba.

Navešćemo Vam neke od njih:

  • augmentacija
  • implantacija
  • apiklana resekcija
  • sinus lift
  • vađenje impaktiranih zuba

Augmentacija

U hirurgiji retko postoje idealni uslovi za postavljanje zubnih implanata. Usled  parodontopatije, frakture koštanog grebena ili njegove resorpcije kao posledice bezubosti vilica, pristupamo ovoj hiruškoj proceduri. Augmentacija je tretman kojim vršimo regeneraciju koštane strukture. Ona podrazumeva postavljanje veštačke ili presađivanje vlastite kosti.

Sinus lift

Hiruška procedura podizanja poda maksilarnog sinusa sa ciljem formiranja zdrave kosti u koju će se moći postaviti zubni implati. Krajnji cilj je najčešče fiksni protetski rad, osećaj totalne prirodnosti i komfora u ustima.

Apikalna resekcija

Intervencija kojom se uklanja kontaminirani vrh korena zuba zbog veće apikalne lezije ili kada endodontski tretmani ne dovode do adekvatnih rezultata.

Vađenje impaktiranih zuba

Usled neadekvatnog položaja zuba, postojanja patološke lezije ili nepostojanja eruptivne snage zuba može doći do njihove impakcije.To je tzv. “zaglavljenje“ zuba u koštanoj masi sa onemugućavanjem postavljanja istog u normalni i funkcionalni  položaj zubnog niza.

Najbezbolnije je preventivno vađenje impaktiranih zuba u cilju sprečavanja potencijalnih komplikacija.