Garancija za sve stomatološke usluge

Garancija za sve stomatološke usluge

Za sve izvršene usluge dajemo garanciju.To se odnosi na sve protetske radove, implante i plombe. U cilju dugotrajnosti rada naša preporuka jesu redovne kontrole i to:

  • za zubne implante dva puta godišnje
  • za protetske radove jednom godišnje

Svrha ovih kontrola je otkrivanja eventualnih problema kao i motivacije pacijenta za održavanje postojećih rezultata.

Nakon izvršenog rada dobijate pisani izveštaj. Želimo napomenuti da je Vaša najveća garancija to što se ovim poslom porodično bavimo preko 40 godina.

slider-4